Dokumenti

Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga fizičkog osiguranja objekata Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
29. veljače 2016 - 21:00
Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
29. veljače 2016 - 20:45
Javni poziv u skladu sa čl 8. ZJN BiH
19. veljače 2016 - 21:00
Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
19. veljače 2016 - 21:00
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane na koje se primjenjuje poseban režim
26. studenog 2015 - 21:00

Stranice