Dokumenti

Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju visine troškova školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za institucije i organizacije koje se ne financiraju iz Proračuna Bosne i Hercegovine
23. ožujka 2016 - 10:00
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga fizičke zaštite objekata na koje se primjenjuje poseban režim
11. ožujka 2016 - 20:45
Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
8. ožujka 2016 - 20:45
Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga pripremanja, isporučivanja i posluživanja hrane
7. ožujka 2016 - 20:45
Odluka o poništenju postupka javne nabave usluga fizičkog osiguranja objekata Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova
29. veljače 2016 - 21:00

Stranice