Dokumenti

Javni poziv u skladu sa člankom 8. ZJN BiH
2. prosinca 2016 - 20:30
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI
7. rujna 2016 - 20:45
INFORMACIJA O PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVIJESTI O NABAVI
7. rujna 2016 - 20:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga fizičke zaštite objekata na koje se primjenjuje poseban režim
18. kolovoza 2016 - 20:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu usluga fizičke zaštite objekata na koje se primjenjuje poseban režim
18. kolovoza 2016 - 20:45

Stranice