Dokumenti

Odluka o utvrđivanju visine troškova školovanja i boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova za institucije i organizacije koje se ne financiraju iz Proračuna Bosne i Hercegovine
21. svibnja 2014 - 10:00
Kodeks poslovnog ponašanja državnih službenika i zaposlenika Agencije
4. rujna 2012 - 15:15
Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi u BiH
4. rujna 2012 - 14:45
Zakon o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH
22. prosinca 2011 - 21:00

Stranice