Organizacija

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova je upravna organizacija u sklopu Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, sa operativnom samostalnošću, osnovana radi obavljanja nadležnosti propisanih člankom 19. Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije, osnovane su sljedeće osnovne ustrojbene jedinice: Ured ravnatelja, Sektor za obuku, Sektor za planiranje i podršku obuci i Sektor za administraciju i financije.

Ured ravnatelja je osnovna ustrojbena jedinica koja u svom sastavu nema unutrašnjih ustrojbenih jedinica.

Sektor za obuku u svom sastavu ima dvije unutrašnje ustrojbene jedinice, i to: Odsjek za realizaciju stručne obuke i obuke za I. i II. nivo (osnovna policijska obuka) i Odsjek za specijalističku obuku.

Sektor za planiranje i podršku obuci u svom sastavu ima dvije unutrašnje ustrojbene jedinice, i to: Odsjek za izradu i praćenje nastavnih planova i programa obuke, istraživanje, nakladu i knjižničarsku djelatnost i Odsjek za poslove sa polaznicima obuke i evidencije.

Sektor za administraciju i financije u svom sastavu ima dvije unutrašnje ustrojbene jedinice, i to: Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove i Odsjek za finansijsko-materijalne poslove i upravljanje budžetom.

Za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije utvrđeno je ukupno 65 izvršitelja.