Promovisana XI. generacija mlađih inspektora

30/12/2019

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je u čin 'mlađi inspektor' promovisano 15 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. Riječ je o XI. generaciji koja je u Agenciji pohađala osnovnu policijsku obuku II.nivoa i stekla čin 'mlađi inspektor'.

Na prigodnoj svečanosti kadetima su prvi čestitali: Branko Vukoja, direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Jasmin Gogić, glavni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA i Mate Miletić, pomoćnik ministra sigurnosti BiH. Osvrćući se na protekla četiri mjeseca obuke, Vukoja je istaknuo kako su kadeti ozbiljno pristupili svim segmentima obuke koja je realizirana kroz 745 nastavnih i radnih sati, podijeljenih u dvije faze: teorijska nastava s praktičnim vježbama i situacijska nastava. Ukupni uspjeh ove generacije je vrlo dobar (4.3).

Naglašavajući kako su izabrali časno i odgovorno zanimanje, Vukoja, Gogić i Miletić su  posebno istaknuli potrebu cjeloživotnoga učenja i usavršavanja kao preduvjeta za uspješnu borbu protiv svih oblika kriminaliteta, a s ciljem povećanja efikasnosti rada policijskih agencija.

Inače, nastavni plan i program realiziran je kroz 17 predmeta: policijski poslovi i ovlaštenja, rukovanje naoružanjem i vještina gađanja, kriminalistička taktika, tehnika i metodika, sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom, specijalni fizički odgoj, fizička kultura i prva pomoć, kriminalistička psihologija, ustavno uređenje i sistem državne uprave, krivično, prekršajno i krivično-procesno pravo, ljudska prava, informatika i komunikacije, engleski jezik, te kriminalističke istrage.

Kadetkinjom generacije Nastavničko vijeće Agencije je proglasilo Milicu Burić, dok su kadeti Mario Miletić i Semir Sarajkić dobili pohvalnice kao uzorni kadeti. Direktor Vukoja je na kraju svečanosti uručio priznanje za doprinos u provedbi nastavnoga procesa u 2019.godini voditelju Odsjeka za provedbu stručne i osnovne policijske obuke Maidu Pajeviću.