Obuka za instruktore rukovanja naoružanjem i vještina gađanja

20/09/2019

U proteklih 20 dana, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i na strelištu Streljačkoga kluba ALFA održana je Obuka za instruktore rukovanja naoružanjem i vještina gađanja koju je pohađalo 6 policijskih dužnosnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Cilj ove specijalističke obuke je usvajanje ili usavršavanje vještina potrebnih za profesionalan i zakonit rad vezan uz provedbe obuka sigurnoga rukovanja vatrenim naoružanjem i izvođenje bojevih gađanja.