ATA USA i AEPTM: Operacije kontrole ruralnih granica

23/09/2019

Uz stručnu podršku Ureda za borbu protiv terorizma SAD (ATA USA), Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova organizirala je specijalističku obuku "Operacije kontrole ruralnih granica".
Vježbenici su pripadnici Granične policije BiH. Njih 12 će raditi sa timom iskusnih američkih instruktora u narednih šest nedelja: Roger San Martin, Rudy Ayala, Hector Pabon i Bert De La Cruz. Cilj obuke je poboljšanje operativnih i taktičkih kapaciteta pojedinaca i jedinica odgovornih za sprečavanje ilegalnog ulaska ljudi u zemlju i krijumčarenja robe u ruralnim pograničnim područjima. Teorijski i praktično bit će obrađene teme: tehnike hapšenja, praćenje tragova, navigacija kopnom, presretanje, izviđanje, planiranje operacija itd. Također, vrlo bitan dio obuke jeste obuka o vještinama prenošenja znanja, te će u tom smislu biti obrađene tematske jedinice: principi učenja, vještine prezentiranja gradiva i vođenje nastave, vještine pripreme i vježbe.
U svjetlu trenutne sigurnosne situacije, s obzirom na povećani priliv migranata u BiH i susjedne zemlje, ova bi obuka trebala doprinijeti zaštiti državne granice i održavanju povoljnog sigurnosnog statusa.