IADLEST-ov proces certifikacije AEPTM

17/09/2019

Direktor programa akreditacije IADLEST-a Mark Damitio sa suradnicima započeo je danas inspekciju i ocjenu Agencije za skolovanje i stručno usavršavanje kadrova kao dio procesa certificiranja usmjerenog na podršku razvoju i prepoznavanju izvrsnosti, razvijenog od strane stručnjaka za obuku i standarde javnae sigurnosti.

IADLEST je Međunarodno udruženje direktora agencija za provođenje zakona, koje je u 2015. godini, u nastojanju da poveća profesionalizam u policijskoj obuci, započelo istraživanja radi uspostavljanja modela akreditacije. Namjera je bila razviti postupak akreditacije koji ovlašćuje agencije za provođenje zakona da dobrovoljno dokažu da ispunjavaju utvrđeni skup profesionalnih standarda i, kao rezultat toga, dobiju odgovarajuće priznanje od strane tijela za policijsku obuku i standarde.

Danas započeti postupak ocjene IADLEST-a u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova treći je od pet koraka u procesu akreditacije. U sklopu ovih aktivnosti, Agencija je izvršila samoprocjenu, što je prvi i jedan od najvažnijih zadataka vezano za pripremu programa obuke. Procjena omogućuje Agenciji da utvrdi koliko se ona uskladjuje sa standardom za akreditaciju i da utvrdi šta treba učiniti da bi se standardi uskladili.