Promocija: SIPA dobila 25 mlađih inspektora

08/04/2019

U nazočnosti najviših predstavnika sigurnosnih institucija naše zemlje, danas je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u čin 'mlađi inspektor' promovisano 25 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu. Riječ je o X. generaciji koja je u Agenciji pohađala osnovnu policijsku obuku - nivo II.

Školovanje kadeta SIPA-e u Agenciji je započelo 10.12.2018.godine, a program obuke trajao je 17 sedmica tokom kojih je održano 745 časova, podijeljenih u dvije nastavne faze: teorijska nastava sa praktičnim vježbama i situaciona nastava. Nastavni plan i program realizovan je kroz 17 nastavnih predmeta: policijski poslovi i ovlaštenja, rukovanje naoružanjem i vještina gađanja, kriminalistička taktika, tehnika i metodika, sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim autom, specijalno fizičko obrazovanje, fizička kultura i prva pomoć, kriminalistička psihologija, ustavno uređenje i sistem državne uprave,  krivično, prekršajno i krivično-procesno pravo, ljudska prava, informatika i komunikacije,  engleski jezik, te kriminalističke istrage.   

Kadeti su uspješno završili obuku i položili završni ispit. Opći uspjeh ove generacije je 4,62 odnosno odličan, a kadetkinjom generacije Nastavničko vijeće je proglasilo Jelenu Krstić.

Prije uručenja certifikata, kadetima su se prigodnim riječima obratili: direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Branko Vukoja, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA Perica Stanić i pomoćnik ministra sigurnosti Mate Miletić.

Nakon čestitki, govornici su isticali važnost, težinu i odgovornost posla kojeg su kadeti izabrali. Naglasili su da je riječ o iznimno zahtjevnom, ali i časnom poslu koji traži upornost, odgovornost, stručnost, timski rad i postupanje isključivo u skladu sa zakonom. Naglašena je i  potreba stalnoga usavršavanja zbog sigurnosnih izazova koji se iza dana u dan mijenjaju. Ravnatelj SIPA-e je istaknuo i to kako kadeti, budući istražitelji SIPA-e, u svakom trenutku moraju biti svjesni kojim se poslom bave, da su pod budnim okom javnosti, te da se i privatno moraju ponašati kao predstavnici države odnosno Državne agencije za istrage i zaštitu.

Danas promovisani kadeti će sljedeće sedmice položiti svečanu zakletvu i započeti profesionalni rad, kao istražitelji SIPA-e.