Temeljna policijska obuka (razina 1)
16. Novembar 2017 - 9:30

P R O G R A M

osnovne obuke kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine – prvi nivo

Program osnovne obuke kadeta Granične policije BiH – prvi nivo, izvodi se u trajanju od sedam mjeseci (30 sedmica), tokom kojih se realizuje 1336 nastavnih i radnih sati, podijeljenih u tri nastavne faze:

1. teorijska nastava sa praktičnim vježbama,

2. stručno-operativna obuka i

3. situacijska nastava.

Nastavni plan i program realizuje se kroz 17 nastavnih predmeta:

1. Policijski poslovi i ovlaštenja

2. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja

3. Kriminalistička taktika

4. Kriminalistička tehnika

5. Kriminalistička metodika

6. Sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom

7. Specijalno fizičko obrazovanje

8. Tjelesna kultura i prva pomoć

9. Kriminalistička psihologija

10. Ustavno uređenje i sistem državne uprave

11. Krivično pravo

12. Prekršajno pravo

13. Krivično-procesno pravo

14. Ljudska prava

15. Informatika i komunikacije

16. Engleski jezik

17. Nadležnost i poslovi Granične policije Bosne i Hercegovine

 

Kadeti koji su uspješno završili obuku koncipiranu kroz tri nastavne faze, pristupaju polaganju završnoga ispita.

Polaznicima obuke koji s uspjehom polože završni ispit Agencija izdaje Uvjerenje (certifikat) o završenoj osnovnoj obuci kadeta Granične policije Bosne i Hercegovine – prvi nivo. Na taj je način polaznik ispunio uslove za dodjelu čina „POLICAJAC“.

 

P R O G R A M

osnovne obuke kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela

Bosne i Hercegovine – prvi nivo

Program osnovne obuke kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – prvi nivo, izvodi se u trajanju od sedam mjeseci (30 sedmica), tokom kojih se realizuje 1336 nastavnih i radnih sati, podijeljenih u tri nastavne faze:

1. teorijska nastava sa praktičnim vježbama,

2. stručno-operativna obuka i

3. situacijska nastava i polaganje završnog ispita.

Nastavni plan i program realizuje se kroz 17 nastavnih predmeta:

1. Policijski poslovi i ovlaštenja

2. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja

3. Kriminalistička taktika

4. Kriminalistička tehnika

5. Kriminalistička metodika

6. Sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom

7. Specijalno fizičko obrazovanje

8. Tjelesna kultura i prva pomoć

9. Kriminalistička psihologija

10. Ustavno uređenje i sistem državne uprave

11. Krivično pravo

12. Prekršajno pravo

13. Krivično-procesno pravo

14. Ljudska prava

15. Informatika i komunikacije

16. Engleski jezik

17. Nadležnost i poslovi Dirkecije za koordinaciju policijskih tijela BiH

 

Kadeti koji su uspješno završili obuku koncipiranu kroz tri nastavne faze, pristupaju polaganju završnoga ispita.

Polaznicima obuke koji s uspjehom polože završni ispit Agencija izdaje Uvjerenje (certifikat) o završenoj osnovnoj obuci kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH – prvi nivo. Na taj je način polaznik ispunio uslove za dodjelu čina „POLICAJAC“.

 

P R O G R A M

osnovne obuke kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu – prvi nivo

Program osnovne obuke kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu – prvi nivo, izvodi se u trajanju od šest (26 sedmica) mjeseci tokom kojih se realizuje 1180 nastavnih sati, podijeljenih u dvije nastavne faze:

1. teorijska nastava sa praktičnim vježbama i

2. situacijska nastava.

Nastavni plan i program realizuje se kroz 17 nastavnih predmeta:

1. Policijski poslovi i ovlaštenja

2. Rukovanje naoružanjem i vještina gađanja

3. Kriminalistička taktika

4. Kriminalistička tehnika

5. Kriminalistička metodika

6. Sigurnost saobraćaja i upravljanje policijskim vozilom

7. Specijalno fizičko obrazovanje

8. Tjelesna kultura i prva pomoć

9. Kriminalistička psihologija

10. Ustavno uređenje i sistem državne uprave

11. Krivično pravo

12. Prekršajno pravo

13. Krivično-procesno pravo

14. Ljudska prava

15. Informatika i komunikacije

16. Engleski jezik

17. Poslovi i zadaci operativne i specijalne podrške

 

Kadeti koji su uspješno završili obuku koncipiranu kroz dvije nastavne faze, pristupaju polaganju završnoga ispita.

Polaznicima obuke koji s uspjehom polože završni ispit Agencija izdaje Uvjerenje (certifikat) o završenoj osnovnoj obuci kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu – prvi nivo. Na taj je način polaznik ispunio uslove za dodjelu čina „POLICAJAC“.