Zaštita granice uz poštovanje ljudskih prava: u 2023. obuku pohađala 62 granična policajca BiH

16/11/2023

Danas je u našoj agenciji završen i treći ovogodišnji ciklus obuke Zajednički napori u jačanju kapaciteta: Zaštita granice uz poštovanje ljudskih prava, koja je pripremljena i realizovana u saradnji sa Policijskom akademijom Prvi hrvatski redarstvenik iz Republike Hrvatske za djelatne policijske službenike Granične policije BiH.

Tokom 2023. ovu interaktivnu obuku su uspješno pohađala 62 granična policajca naše zemlje. Tri ciklusa obuke održana su u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, dok su u Edukacijskom centru Valbandon kod Pule Policijske akademije „Prvi hrvatski redarstvenik“ održana četiri ciklusa gdje su naši graničari imali izvrsnu prigodu za unaprjeđenje kompetencija i razmjenu iskustava sa graničnim policajcima drugih zemalja Evrope. 

U timu predavača hrvatske akademije bili su: Robert Kralj, Dubravko Žurga, Mato Kozina, Milena Žuljević, Aleksandar Čubrilo i Krešimir Kaniža. 

Aleksndar Čubrilo, policijski službenik za međunarodnu saradnju u Službi za razvoj policijskoga obrazovanja i međunarodnu sauradnju Policijske akademije Prvi hrvatski redarstvenik tokom današnje svečanosti dodjele certifikata istakao je da je obuka bila vrlo uspješna, te pohvalio profesionalizam i prvrženost poslu polaznika obuke pred kojima su demonstrirali najnovija postignuća, standarde i procedure koji se koriste u zemljama Evropske unije. „Ova grupa je bila izuzetna od prvog do zadnjeg dana“ – naglasio je Čubrilo  prenoseći pozdrave i rukovodstva akademije, ali i ministra unutrašnjih poslova i glavnog direktora Policije RH koji su upoznati i prate rezultate svih aktivnosti odnosno obuka koje se provode u sklopu saradnje dvije institucije za edukaciju policijskih službenika RH i BiH.

Direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević zahvalio se hrvatskim kolegama na saradnji, te najavio njezin nastavak kroz organizovanje stručnih i specijalističkih obuka sukladno potrebama sigurnosnih agencija Bosne i Hercegovine. Vujević je ukazao na potrebu stalnog učenja i usavršavanja sa ciljem podizanja kompetencija policijskih službenika na viši nivo i kvalitetne primjene stečenih znanja u svakodnevnom radu.