NATO – AEPTM: Upoznavanje sa CTRC i analiza obrazovnih potreba

21/07/2023

U sklopu NATO Programa za unaprjeđenje obrazovanja u oblasti obrane (NATO DEEP – Defence Education Enhancement Programme), koji je proširen na Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova (AEPTM) sa ciljem provođenja i održavanja djelotvorne i efikasne strateške razine obrazovanja i programa osposobljavanja, i koji se temelji na NATO-vom Referentnom nastavnom planu i programu borbe protiv terorizma (CTRC – Counter Terrorism Reference Curriculum), danas je u AEPTM završen radni sastanak  na kojem su eksperti NATO DEEP CT tima predstavnicima naše agencije, SIPA-e, GP BiH i DKPT detaljno predstavili spomenuti program.

Petodnevna radionica započela je detaljnim predstavljanjem CT referentnog kurikuluma i NATO pristupa CT edukaciji 'sa ciljem educiranja, obuke i pozicioniranja najspremnijih ljudi na prava mjesta/ poslove u pravo vrijeme'. Nadalje, ragovarano je o specifičnim ulogama policijskih agencija i identifikaciji glavnih tema koje treba razviti i integrirati u nastavne kurikulume, potom o metodologiji i motivaciji. Na kraju radionice nazočnima se on-line iz Londona obratio voditelj NATO DEEP CT tima dr.Sajjan M.Gohelom, nakon čega su izneseni zaključci radionice, koji prije realizacije moraju biti potvrđeni u NATO štabu. Aktivnosti iz ovog projekta trebale bi trajati do proljeća 2025.godine, sa naglaskom na borbu protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma, modernih izazova i evoluirajućih prijetnji, korištenju cyberspace tehnologija od strane terorista itd.  

Polaznike radionice danas pozdravio je i brigadir Oğuzhan PEHLİVAN, bivši direktor NATO Centra izvrsnosti za obranu od terorizma (COE-DAT) iz Ankare s kojim je Agencija ranije uspješno sarađivala, te Lidra Zegali, savjetnica za izgradnju sigurnosnih institucija NATO stožera u BiH. Zahvalili su predstavnicima agencije na saradnji, te ukazali na važnost provođenja ovog projekta za sigurnosne institucije naše zemlje.

Obraćajući se okupljenima, direktor AEPTM Marko Vujević je kazao da 'smo svi jedan tim iz oblasti sigurnosti, okupljen da se odupremo pošasti terorizma'. Direktor Vujević se zahvalio  NATO partnerima, ali i svima koji na bilo koji način doprinose uspjehu ovog projekta.