Saradnja policijskih akademija BiH i RH

15/03/2023

U periodu od 7. do 9. marta 2023., u uzvratnoj posjeti Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ u Zagrebu boravila je delegacija Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u sastavu: direktor Marko Vujević, načelnica Odjela za podršku Kabineta direktora Dunja Galić i šefica Odsjeka za pravne, kadrovske i opšte poslove Jelena Pupić.

Na sastanku s vodstvom Policijske akademije "Prvi hrvatski redarstvenik", koju je predvodio načelnik Josip Čelić, predstavljen je rad svih službi akademije koja je ustrojstvena jedinica Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, osnovana sedamdesetih godina 20. vijeka kao Obrazovni centar. Ova Policijska akademija specijalizirana je ustanova koja organizuje i sprovodi osnovnu obuka budućih policajaca, obuka studenata, te specijalističke obuke policijskih službenika i vježbenika. Konkretno, u sklopu akademije su: Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti, Policijska škola "Josip Jović", Služba za cjeloživotno obrazovanje, Služba za razvoj policijskog obrazovanja i međunarodnu saradnju, Centar za obuku vodiča i dresuru službenih pasa, Služba za nakladničko-knjižničnu djelatnost i Muzej policije, Služba za koordinaciju i sprovođenje projekata i istraživanja, te Služba za policijski trening.

Nakon predstavljanja svih službi akademije, na bilateralnom sastanku je konkretno razgovarano o saradnji dviju institucija, koja se do sada ogledala u provedbi obuka u sklopu projekta „Zajednički napori u jačanju kapaciteta - Zaštita granice uz poštivanje ljudskih prava“, za policijske službenike Granične policije BiH. Uz Policijsku školu u Slupsku i Litavsku policijsku školu, naša agencija je jedan od partnera Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik“ na projektu koji planira prijaviti u sklopu ključne aktivnosti 2, saradničko partnerstvo programa Erasmus+.

Predstavnici naše agencije su posebnu pozornost posvetili programima stručnih usavršavanja i osposobljavanja koje provodi Služba za cjeloživotno obrazovanje zagrebačke akademije, te su u vezi s razmatrane mogućnosti priključenja predavača i instruktora Agencije budućim edukacijama.
Razmotreno je i proširenje saradnje na projektu „Zajednički napori u jačanju kapaciteta - Zaštita granice uz poštivanje ljudskih prava“, koji Policijska akademija provodi s njemačkom Saveznom policijskom akademijom za policijske službenike zemalja na zapadno-balkanskoj migrantskoj ruti. Plan je jednu od budućih obuka u sklopu tog projekta organizovati u Agenciji u Mostaru, za djelatnike Granične policije BIH.

Također, dogovoreno je organizovanje andragoške radionice za predavače i instruktore AEPTM-a te pomoć Policijske akademije AEPTM-u u razvijanju platforme za e-učenje i implementiranje informacijsko-komunikacijske tehnologije u obrazovne procese, dok su s voditeljem Muzeja policije otvoreni razgovori o organizovanju izložbe „Ljepota lažnog sjaja“ u Mostaru, edukativnih predavanja i razmjena knjižnične građe.

„Saradnja s Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova iznimno nam je važna i odlučni smo je dodatno unaprijediti“, istaknuo je načelnik Policijske akademije Josip Ćelić, dok je, s obzirom na dogovoreno, direktor AEPTM-a Marko Vujević predložio sklapanje Memoranduma o saradnji, kojim bi se detaljnije razradile zajedničke aktivnosti i dao poticaj budućoj saradnji.