Počela osnovna policijska obuka 50 kadeta DKPT

08/09/2022

Sa početkom nove školske godine 5. septembra, 50 kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela započelo je osnovnu policijsku obuku za čin "policajac" u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Nakon prijema kadeta, njihovog smještaja i dodjele uniformi, 7 kadetkinja i 43 kadeta započelo je nastavni proces u dva odjeljenja.

U amfiteatru Agencije, kadetima je danas riječi dobrodošlice uputio direktor Marko Vujević koji je u svom kratkom obraćanju skrenuo pozornost na potrebu ozbiljnoga pristupa nastavnom procesu koji je izuzetno zahtjevan, ali kratak. Naime, kadeti će u narednih sedam mjeseci morati da savladaju nastavne jedinice iz 17 predmeta u 1336 nastavnih sati, kako je predviđeno nastavnim planom i programom. Obuka za čin „policajac“ je podijeljena u tri faze, i to teorijsku nastava sa praktičnim vježbama, stručno-operativnu obuka i situacionu nastavu sa polaganjem završnoga ispita.

Vujević je istakao da je lijepo vidjeti uniformisane, mlade ljude koji su odabrali častan poziv i koji su puni entuzijazma i želje da uče. Podsjetivši kadete da su izabrani kao najbolje rangirani na konkursu, on je rekao da očekuje od njih da ozbiljnim radom i zalaganjem opravdaju ukazano povjerenje Agenciji. „Nudimo Vam najbolje uslove i rad sa stručnim predavačima. Želim da to iskoristite i svoju obuku podignete na najviši nivo" - naglasio je Vujević, dodajući da od kadeta traži da "budu dobar tim koji pobjeđuje na utakmicama".

Nastavni plan i program osnovne policijske obuke kadeta Direkcije za čin „policajac“ obuhvata sljedeće predmete: Policijske dužnosti i ovlašćenja, Vještine rukovanja oružjem i gađanja, Kriminalističke taktike, tehnike i metode, Bezbjednost saobraćaja i upravljanje  policijskim vozilom, Specijalno fizičko vaspitanje, Fizička kultura i prva pomoć, Krivična psihologija, Ustavno uređenje i sistem državne uprave, Krivično, prekršajno i krivično procesno pravo, Ljudska prava, Informacione tehnologije i komunikacije, Engleski jezik, i Nadležnost i zadaci Direkcije za koordinacija policijskih tijela BiH.