Grubeša i Perković u posjeti AEPTM-u

08/07/2022

Direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević primio je danas Josipa Grubešu, ministra pravde Bosne i Hercegovine i Sinišu Perkovića, direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. 
Vujević je goste upoznao sa aktuelnim temama iz djelokruga rada agencije, nakon čega su otvorene teme u cilju produbljivanja saradnje ovih institucija, koja se do sada ogledala u organizaciji stručnog i specijalističkog usavršavanja pripadnika sudske policije.
Govoreći o kadrovskim i materijalnim kapacitetima, kao i tehničkoj opremljenosti novog kompleksa Agencije, Vujević je istakao da postoje neograničene mogućnosti za obuku i usavršavanje sudskih policajaca i zavodskih službenika, i to po posebno prilagođenim programima koji su osmišljeni u odnosu na razvojne potrebe učesnika. Vujević je naglasio da se prilikom kreiranja nastavnih planova i programa uzimaju u obzir izazovi sa kojima se suočavaju službenici/policajci, zbog čega je obuka, posebno praktični dio, maksimalno prilagođena zahtjevima polaznika.
Grubeša i Perković su iskazali trenutne potrebe i sudskih i zavodskih službenika za obukom, koja zahtijeva analizu Odjeljenja za specijalističke obuke, operativne procedure i izradu nastavnih planova i programa.
Na današnjem sastanku pokrenuta je procedura za potpisivanje Sporazuma o saradnji između Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, koji će predstavljati kvalitetnu osnovu za unapređenje dosadašnje saradnje i projekata koji će biti obuhvaćeni sporazumom.
Nakon sastanka, gosti su obišli kompleks Agencije, koja svoje osnovne nadležnosti posljednje dvije godine realizuje u savremeno opremljenim prostorijama, bilo da se radi o teorijskoj, praktičnoj ili situacionoj nastavi. Polaznicima obuka na raspolaganju su i streljana, sportska dvorana, otvoreni tereni i poligoni.