Specijalistička obuka za instruktore SIPA-e

22/10/2021

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova završila je četvrti ovogodišnji ciklus specijalističkih obuka za instruktore iz oblasti rukovanja vatrenim oružjem i vještina gađanja. Trosedmičnu obuku, od 4. do 22. oktobra, pohađalo je 10 policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA.
Sertifikate je polaznicima uručio direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje Marko Vujević, koji je, ističući da se od policijskih službenika SIPA-e uvijek očekuju najbolji rezultati, izrazio nadu da je i ova obuka unaprijedila njihova znanja i kompetencije u rukovanju vatrenim oružjem i vještinama gađanja. Vujević je ovom prilikom istakao dobre ocjene učesnika za organizaciju i realizaciju ove obuke, te se u tom smislu zahvalio timu instruktora i predavača Agencije.
Inače, cilj ove obuke je unapređenje znanja, vještina i kompetencija za planiranje, implementaciju, evidentiranje i vrednovanje rezultata postignutih tokom borbenog gađanja. Obuku je organizirala Služba za specijalističke obuke Agencije, a osim kompleksa Agencije, za praktične vježbe korištena je i streljana Kluba ALFA u Širokom Brijegu.