XV. generacija policajaca

30/09/2021

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je u čin policajac promovisano 16 kadeta Policije Brčko distrikta BiH. Riječ je o XV. generaciji koja je u Agenciji pohađala osnovnu policijsku obuku I.novoa i stekla čin policajac. Nastavu su pohađali u skladu sa Nastavnim planom i programom osnovne policijske obuke kadeta Policije Brčko distrikta u trajanju od osam mjeseci. Obrazovni proces je bio podijeljen u tri faze: teorijska nastava sa praktičnim vježbama, praktična obuka i završni ispit.

Na prigodnoj svečanosti kadetima je certifikate uručio Marko Vujević, direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Čestitavši kadetima na ostvarenim rezultatima, Vujević je kazao da je ova generacija odradila kvalitetnu obuku, kroz koju je stekla vještine i znanja koje će primijeniti u praksi u svojim matičnim policijskim postajama. „Na ovaj način gradimo i jačamo sigurnosni sistem Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će ovi mladi ljudi težiti usavršavanju kako bi odgovorili najtežim profesionalnim zadatcima“ - kazao je Vujević dodajući kako Agencija, koju vodi, nastoji podići kompetencije svojih predavača, te da se u tom smislu velika pažnja posvećuje usavršavanju ljudskih resursa. „Možemo imati izvrsne objekte i uvjete za rad, ali ljudski faktor je najbitniji koji će te mlade ljude, koji žele raditi u policiji i čija smo mi prva stepenica, motivirati i izvući maksimum u obrazovnom procesu. Čestitam kadetima Policije Brčko distrikta koji se odvažili, u ovim teškim i izazovnim sigurnosnim vremenima, raditi častan i odgovoran policijski posao“ – zaključio je Vujević.

U ime šefa Policije Brčko distrikta Gorana Pisića, nazočnima se obratio komandir Postrojbe opće policije Dragomir Nišić koji je podsjetio kako Policija Brčko distrikta već dulji niz godina ima dobru saradnju sa Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te izrazio nadu da će ona biti nastavljena i u budućnosti. „Što se tiče ove generacije kadeta, ne sumnjamo u njihovu obučenost i znanja koja ste im vi prenijeli, a na nama je sada da to sve što su ovdje naučili prenesemo u praksu i da im pomognemo da se uklope i efikasno obavljaju teške policijske poslove“ – naglasio se Nišić koji se posebice zahvalio na trudu predavačima i mentorima Agencije.

Inače, Nastavni plan i program osnovne policijske obuke I.nivoa kadeta Policije Brčko distrikta realizovan je kroz 16 predmeta odnosno 1323 nastavna i radna sata. Osnovna policijska obuka kadeta Policije Brčko distrikta obuhvatila je predmete: policijska ovlaštenja i etika, rukovanje naoružanjem i vještina gađanja, kriminalistička taktika, tehnika i metodika, sigurnost prometa i upravljanje policijskim vozilom, specijalno fizičko obrazovanje, tjelesna kultura i prva pomoć, policijska psihologija, ustavno uređenje i sistem državne uprave, krivično azneno, prekršajno i krivčno-procesno pravo, ljudska prava, informatika i komunikacije, te engleski jezik.

Opći uspjeh ove generacije je vrlo dobar, a kadetom generacije Nastavničko vijeće Agencije je proglasilo Bakira Memiševića koji je, pozdravivši zapovjednika Nišića, direktora Agencije i sve nazočne, kazao: „Velika mi je čast i zadovoljstvo što stojim danas ovdje ispred Vas, kao kadet generacije. Za ovaj uspjeh, velikim dijelom, zaslužne su i moje kolege koje su tijekom cijele obuke stvarale dobru atmosferu, koja nas je uvijek poticala na rad“. Memišević u svom govoru nije zaboravio zahvaliti uposlenicima Agencije, posebice profesorima i mentorima, koji su im osigurali kvalitetne uslove za rad.