Specijalistička obuka za policijske službenike DKPT

24/09/2021

Danas je u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova okončan još jedan iz ciklusa specijalističkih obuka za instruktore iz oblasti rukovanja vatrenim oružjem i vještina gađanja. Tronedeljna obuka (6-24.9.2021.g.) organizovana je za 10 policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela.

Cilj obuka ove vrste je usavršavanja znanja, vještina i kompetencija za planiranje, implementaciju, evidentiranje i ocjenjivanje ostvarenih rezultata tokom izvođenja bojevoga gađanja. Obuku je organizovao Odjel za specijalističke obuke Agencije, a osim kompleksa Agencije, za praktične vježbe korišteno je strelište Kluba ALFA u Širokom Brijegu.

Nakon završnih ispita (provjere potrebnih vještina) i evaluacijskoga postupka, na prigodnoj svečanosti certifikate je polaznicima obuke uručio direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević. On je istakao da, kroz evaluacije, Agencija dobiva dobre ocjene za provođenje specijalističkih programa, te da se to posebno odnosi na organizaciju i provedbu nastavnog plana i programa obuke „Rukovanje vatrenim naoružanjem i vještine gađanja“. Stoga se Vujević posebice zahvalio timu instruktora koje u Agenciji predvodi šef Odjela za specijalističku obuku Ivan Pinjuh. Polaznicima obuke Vujević je poželio puno uspjeha u radu, te izrazio uvjerenje da će ova obuka unaprijediti njihov rad u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela.