Edukacijsko-koordinacijski forum: obuka „Kriminalističko-obavještajni rad u podršci tužilaštvima na suzbijanju korupcije u Bosni i Hercegovini“

03/09/2021

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je završena obuka „Kriminalističko-obavještajni rad u podršci tužilaštvima na suzbijanju korupcije u Bosni i Hercegovini“ koju su pripremile i realizovale institucije okupljene u okviru Edukacijsko-koordinacijskog foruma (OSA, OS BiH, AEPTM, FMUP PA, MUP RS, VSTV, CEST FBiH i CEST RS). Aktuelne teme iz ove oblasti obradili su predavači Edukacijsko-koordinacijskoga foruma, koji svakodnevno obavljaju poslove u OSA-i, SIPA-i, GP BiH i RJT RS.

Povodom dodjele certifikata, u ime domaćina, prisutnima se obratio direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je pred istražiteljima i tužiocima iz 15 institucija BiH ukazao na značaj rada i zalaganja Edukacijsko-koordinacijskoga foruma. „Mora postojati koordinacija između svih institucija ako se želi dati efikasna podrška našim pravosudnim tijelima odnosno tužilaštvima i sudovima.Važno je prikupiti kvalitetne podatke, informacije i argumente za pokretanje sudskih procesa, kako bi bio ostvaren konačni cilj i korupcija bila svedena na najniži nivo. Što se tiče korupcije, nulta tolerancija je deklarativan stav u svim institucijama. Međutim, da bi to tako i bilo, moramo ulagati u ljudske resurse i kontinuirano ih educirati kako bi biti sposobni odgovoriti pošasti koja u sivu masu odnosi ogromne količine novca“: naglasio je Vujević dodajući da će Agencija koju vodi, i koja je članica Edukacijsko-koordinacijskoga foruma, biti spremna ustupiti sve svoje resurse u organizaciju sličnih programa.

U ime Edukacijsko-koordinacijskoga foruma, voditeljica Projekta jačanja tužilačkih kapaciteta Amila Rahić je podsjetila kako su od prve obuke iz ove oblasti prošle dvije godine, te da je epidemiološka situacija zahtijevala da se ovaj drugi ciklus vremenski skrati i metodološki izmijeni, ali da ipak vjeruje u postignutu kvalitetu i da su polaznici dobili znanje po koje su došli. „Diskusija i sudjelovanje su bili na zavidnom nivou i vjerujem da će ovo biti osnova za buduću kvalitetniju saradnju kako bi se u predmetima korupcije i organizovanog kriminala postigla veća efikasnost“: zaključila je Rahić.

Jedan od predavača Predrag Nikolić je kazao da je obuka, uprkos programskim izmjenama, u potpunosti ispunila ciljeve i zadatke i da su polaznici pokazali visok nivo odgovornosti. „Ono što me je posebno fasciniralo je bio nivo vaše otvorenosti, kolegijalnosti i profesionalnosti. Što se tiče teme, u gradaciji sigurnosnih prijetnji, složili  smo se da je korupcija prijetnja broj jedan. Ovakvi skupovi su kap u moru, ali edukacije ove vrste se moraju organizirati, tako da  ljudi iz struke i sa terena imaju priliku razgovarati, dijeliti iskustva i probleme, te ponuditi rješenja, i to je jedini način da idemo dalje“: naglasio je Nikolić i na kraju podsjetio da je Edukacijsko-koordinacijski forum potekao upravo iz Mostara, iz prve saradnje Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Projektom „Podrška pravosuđu u BiH – jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu kaznenoga pravosuđa", Visoko sudsko i tužilačko vijeće nastoji ostvariti bolje rezultate rada i unaprijediti kredibilitet tužilačkog sistema u BiH, sistema koji je odgovoran građanima naše zemlje i potpuno usklađen sa standardima Evropske unije.