Specijalistička obuka za policijske službenike SIPA-e

16/07/2021

U periodu od 28.06. do 16.07.2021 u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, održana je specijalistička obuka za instruktore iz oblasti „Rukovanje vatrenim oružjem i vještine gađanja“. Obuka je organizirana na osnovu iskazanih potreba Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA za 10 policajaca pomenute policijske agencije.

Cilj obuke je poboljšanje znanja, vještina i kompetencija za planiranje, provođenje, bilježenje i ocjenu rezultata postignutih tokom borbenog gađanja. Obuku je organizirao Odjel za specijalističku obuku Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, predvođen Ivanom Pinjuhom. Pored kompleksa Agencije, za praktične vježbe korišteno je i strelište Kluba ALFA u Širokom Brijegu.

Nakon završnih ispita i testiranja potrebnih vještina, sertifikate je polaznicima uručio direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je, ističući važnost kontinuiranog unapređenja vještina, naglasio da je uvjeren da će sve naučeno biti ugrađeno u daljnje programe usavršavanja svih policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA. U razgovoru sa direktorom Vujevićem, polaznici obuke, među kojima su i policajci sa dugogodišnjim radnim iskustvom, izrazili su zadovoljstvo kako programom rada, tako i uslovima u kojima je obuka realizovana.