Specijalistička obuka "Rukovanje vatrenim oružjem i vještina gađanja-obuka za instruktore"

11/06/2021

Na osnovu iskazanih potreba Granične policije BiH, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova organizovala je i provela specijalističku obuku Rukovanje vatrenim oružjem i vještina gađanja (obuka za instruktora) s ciljem unapređenja znanja, vještina i kompetencija za planiranje, provođenje, evidentiranje i vrednovanje rezultata tokom borbenog gađanja.

Obuka je održana od 24.maja do 11.juna u prostorijama Agencije i na strelištu kluba ALFA u Širokom Brijegu. Obuku su proveli predavači i instruktori rukovanja vatrenim oružjem Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova na osnovu Nastavnog plana i programa koji propisuje da se ovako zahtjevne obuke organiziraju za najviše 10 polaznika, koliko ih je za ovaj ciklus nominirala Granična policija BiH.

Polaznicima obuke, koji su položili ispite znanja i potrebne testove vještina, certifikate je danas uručio direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević koji je u svom obraćanju naglasio potrebu kontinuiranog usavršavanja, te izrazio uvjerenje da će znanja stečena tokom obuke uspješno primijeniti među kolegama u Graničnoj policiji BiH.

Dodajmo kako će obuka za instruktore iz oblasti rukovanja vatrenoga oružja i vještina gađanja  do kraja 2021. u Agenciji biti provedena u još pet termina.