Specijalistička obuka „Finansijske istrage“

27/05/2021

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, od 25. do 27.maja, održana je specijalistička obuka „Finansijske istrage“. Ova specijalistička obuka organizuje se za potrebe policijskih službenika i predstavnika institucija za provedbu zakona s ciljem stjecanja znanja i vještina za identificiranje i praćenje tokova novca koji proizlaze iz krivičnih djela i koji su vezani za utvrđivanje nesrazmjera između stečene imovine i zakonitih prihoda.

Prigodnim riječima polaznicima obuke obratio se direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević naglašavajući kako je intencija ove institucije širiti saradnju, kako sa univerzitetskom zajednicom, tako i s institucijama za provođenje zakona u smislu angažovanja eksperata s ciljem osuvremenjivanja specijalističkih obuka u skladu s potrebama policijskih tijela naše zemlje koja moraju biti spremni adekvatno odgovoriti na sve sigurnosne izazove. Tako je i ova obuka plod saradnje više agencija i institucija za provođenje zakona BiH, a predavači su bili treneri obučeni u sklopu UNODC-jevog programa „Izgradnja regionalnih kapaciteta u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u jugoistočnoj Europi“, u sklopu kojeg je obučeno ukupno 10 trenera iz oblasti finansijskih istraga.   

U ovom ciklusu obuke, treneri su bili eksperti iz područja finansijskih istraga Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalne uprave policije i Uprave za indirektno oporezivanje.

Inače, obuku je pohađalo 12 policijskih i državnih službenika koji rade na poslovima spriječavanja, istraživanja i otkrivanja gospodarskog i finansijskog kriminala institucija i agencija za provođenje zakona u BiH, i to iz Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA, Federalne uprave policije, Policije i Porezne uprave Brčko distrikta BiH, Policijske uprave Federacije BiH, Policijske uprave Republike Srpske, Uprave za indirektno oporezivanje i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.