Ministar sigurnosti BiH u posjeti Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

25/09/2020

U sklopu posjeta sigurnosnim institucijama naše zemlje, delegacija Ministarstva sigurnosti BiH, predvođena ministrom Selmom Cikotićem, danas je posjetila Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Goste je pozdravio direktor Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Marko Vujević  koji ih je upoznao sa aktuelnostima u provođenju temeljnih nadležnosti ove institucije koje se odnose na planiranje i provođenje osnovne policijske obuke  I. i II.nivoa kadeta SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i Granične policije BiH, te svih vidova specijalističke obuke, usavršavanja i treninga policijskih, ali i državnih službenika svih nivoa vlasti BiH.

Direktor Vujević je naglasio da su, preseljenjem u novi kompleks, uslovi za rad sa kadetima podignuti na najviši mogući novo, te da Agencija sada ima sve neophodne kapacitete za cjelodnevni smještaj i obuku 250 kadeta.

Tokom razgovora ministar je naglasio da kvalitetan obrazovni sistem Agencije značajno utječe na kreiranje sigurnosnog sistema naše zemlje, te u vezi s tim ukazao na potrebu razvijanja interaktivne komunikacije Ministarstva sigurnosti BiH i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova kako bi Ministarstvo moglo sagledati sve naše potrebe i, u skladu sa svojim mogućnostima, pomoći u provođenju svih oblika obuke u skladu sa najboljim praksama u svijetu.            

Nakon sastanka, ministar je obišao novi kompleks, susreo se sa kadetima tokom nastave i razgovarao sa predavačima. Sagledavši mogućnosti Agencije u smislu organizovanja obuke i smještaja kadeta, ministar je izrazio zadovoljstvo, te kazao kako Agencija, u svojim zahtjevima prema Ministarstvu, bilo koje vrste, ne treba biti skromna jer, zajednički je stav i ministra Cikotića i direktora Vujevića, daljnji razvioj sigurnosnih institucija BiH nema alternativu.