Kontakti

ravnatelj AEPTM Marko Vujević

e-mail: [email protected]

tel. 036 355 572

zamjenik ravnatelja AEPTM Predrag Šupljeglav

e-mail: 

tel. 036 355 573

Odjel za potporu u Uredu ravnatelja

načelnica Dunja Galić

e-mail: [email protected]

tel. 036 355 575

glasnogovornica Željka Šunjić

e-mail:[email protected]; [email protected]

tehnička tajnica Maja Mikulić

e-mail: [email protected][email protected]

tel. 036 355 570

fax. 036 355 571

tehnička tajnica Sonja Banožić

e-mail: [email protected]

vozač Mario Dedić

 

Sektor za obuku

pomoćnik ravnatelja Elvir Velić

e-mail: [email protected]

tel. 036 355 574

Odsjek za provedbu stručne obuke i temeljne policijske obuke I. i II.razine

šef Odsjeka Maid Pajević

e-mail: [email protected]

tel. 036 355 578

profesor kriminalistike Dženan Dizdar

e-mail: [email protected]

profesor policijskih ovlasti i etike Sanel Habul

e-mail: [email protected]

profesor policijskih ovlasti i etike Nermin Dumpor

e-mail: [email protected]

profesor policijske taktike Jurica Pranjić

e-mail: [email protected]

profesor za SFO-primjena sile Vukašin Kašiković

e-mail: [email protected]

profesor prava Vedran hajdarević

e-mail: [email protected]

profesor prava Ljubiša Tamindžija

e-mail: [email protected]

profesorica informatike Vezira Demirović

e-mail: [email protected]

profesorica engleskog jezika Ženja Kasumovic Papac

e-mail: [email protected]

mentor instruktor Goran Fejzagić

e-mail: [email protected]

mentor instruktor Marin Perić

e-mail: [email protected]

mentor Danijel Trubarac

e-mail: [email protected]

mentorica Danijela Brkić

e-mail: [email protected]

Odsjek za specijalističku obuku

šef Odsjeka Ivan Pinjuh

e-mail: [email protected]

tel. 036 355 578

profesor Dejan Pupić

e-mail: [email protected]

profesorica Marijana Jurković

e-mail: [email protected]

profesor Deni Jelovac

e-mail: deni.jelovac@ aeptm.gov.ba

 

Sektor za planiranje i potporu obuke
Odsjek za izradu i praćenje nastavnih planova i programa obuke, istraživanje, izdavaštvo i bibliotekarsku djelatnost

šefica Odsjeka Minja Klarić

e-mail: [email protected]

stručni savjetnik za izradu nastavnih planova i programa i koordinaciju Adnan Bojčić

e-mail: [email protected]

stručni savjetnik za statistiku, analizu i primjernu međunarodnih standarda obuke Helena Kolobarić

e-mail: [email protected]

stručni savjetnik za znanstveno istraživanje Antonio Vrljić

e-mail: [email protected]

referent za administrativne poslove knjižnice Miroslav Pušić

e-mail: [email protected]

 

Odsjek za poslove s polaznicima obuke i evidencije

šefica Odsjeka Irina Kolak Mandić

e-mail: [email protected]

stručna savjetnica za statusna pitanja polaznika obuke Miljana Lazarević Jakirović

e-mail: [email protected]

referent za evidencije i administrativno-tehničke poslove Jan Škobić Bovan

e-mail: [email protected]

 

Sektor za administraciju i financije
Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove

šefica Odsjeka Jelena Pupić

e-mail: [email protected]

viši stručni suradnik za kadrovske poslove Adi Masleša

e-mail: [email protected]

viši referent za vođenje protokola i arhiva Milivoje Škorić

e-mail: [email protected]

vozač Nebojša Škoro

e-mail: [email protected]

djelatnica na održavanju čistoće Mirjana Kvesić

 

Odsjek za financijsko-materijalne poslove i upravljanje proračunom

šefica Odsjeka Josipa Buntić

e-mail: [email protected]

tel. 036 355 577

stručna savjetnica Anotnija Moro

e-mail: [email protected]

viša stručna suradnica za opremanje i nabave Maja Markić

e-mail: [email protected]

stručna suradnica za opremanje i nabave Josipa Galić

e-mail: [email protected]

referentica za administrativno-tehničke poslove i MTS Marsela Vukoja

e-mail: [email protected]

 

 

Croatian