Нови кадети у AEPTM – будући полицијски службеници Граничне полиције БиХ

25/09/2017

У Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова - AEPTM данас је основну полицијску обуку започело 70 кадета Граничне полиције БиХ. Од наведенога броја, у сљедећих седам мјесеци 50 кадета ће похађати програм основне полицијске обуке за стјецање чина 'полицајац', док ће преосталих 20 у предстојећих 17 седмица похађати програм основне полицијске обуке за стјецање чина 'млађи инспектор'.

Наставни планови и програми за оба чина у Граничној полицији БиХ обухваћају обраду 17 наставних предмета кроз три фазе: теоријска настава са практичним вјежбама, стручно-оперативна обука и ситуациона настава. Кадети, који успјешно заврше споменуту обуку, приступит ће полагању завршнога испита.

Иначе, у Агенцији за школовање и стручно усавршавање кадрова тренутачно основну полицијску обуку похађа 55 кадета Дирекције за координацију полицијских тијела и 25 кадета Државне агенције за истраге и заштиту. Данашњим пријемом кадета Граничне полиције БиХ, у Агенцији су попуњена сва мјеста предвиђена за цјелодневни боравак и обуку на неком од програма основне полицијске обуке који су законска надлежност наше институције.