Novosti

Memorandum o suradnji institucija za...

16. listopada 2017 - 15:00

Danas je u Sarajevu upriličeno potpisivanje Memoranduma o suradnji između Centra za edukaciju sudaca i tužitelja FBiH, Centra za edukaciju sudaca i tužitelja RS, Policijske akademije Federalnog MUP-a, Uprave za policijsku obuku RS-a i Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Ovim memorandumom utvrđuje se cilj i način...

Vidi više

Postrojavanje novih kadeta Granične...

28. rujna 2017 - 14:15

Prije dva dana, u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pristiglo je 70 kadeta Granične policije BiH koji će pohađati četveromjesečne odnosno sedmomjesečne programe temeljne policijske obuke za stjecanje čina 'mlađi inspektor' (20 kadeta) i 'policajac' (50 kadeta). Među budućim policijskim službenicima Granične policije je 10...

Vidi više

Novi kadeti u AEPTM – budući policijski...

25. rujna 2017 - 12:45

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova - AEPTM danas je temeljnu policijsku obuku započelo 70 kadeta Granične policije BiH. Od navedenoga broja, u sljedećih sedam mjeseci 50 kadeta će pohađati program temeljne policijske obuke za stjecanje čina 'policajac', dok će preostalih 20 u predstojećih 17 tjedana pohađati program...

Vidi više

Seminar iz oblasti kriminalističko-...

15. rujna 2017 - 14:45

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Obavještajno-sigurnosna agencija organizirali su, uz potporu Norveškoga instituta za međunarodne odnose, obuku naziva „Kriminalističko-obavještajni rad“. Cilj obuke, koja je organizirana od 4. do 15.9.2017.g., je stjecanje novih i obnova postojećih znanja iz oblasti kriminalističko-...

Vidi više

Uloga EUFOR-a u BiH

6. rujna 2017 - 13:45

Potpukovnik Reinhold Langenecker, zamjenik voditelja Koordinacijskoga centra EUFOR-ovih timova za veze i promatranja održao je danas kadetima, koji u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pohađaju temeljnu policijsku obuku, predavanje o ulozi EUFOR-ovih timova u BiH, te svim aktivnostima koje se poduzimaju s ciljem očuvanja...

Vidi više

Stranice