Postrojavanje novih kadeta Granične policije BiH

28/09/2017

Prije dva dana, u Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pristiglo je 70 kadeta Granične policije BiH koji će pohađati četveromjesečne odnosno sedmomjesečne programe temeljne policijske obuke za stjecanje čina 'mlađi inspektor' (20 kadeta) i 'policajac' (50 kadeta). Među budućim policijskim službenicima Granične policije je 10 žena.

Nakon dva dana, rezervirana za zaduživanje uniformi, smještaj po sobama i upoznavanje s kućnim redom, danas je održano postrojavanje nakon kojega se kadetima obratio Branko Vukoja, ravnatelj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Pozdravivši ih u ime svih djelatnika Agencije i svoje osobno, Vukoja je od kadeta zatražio disciplinu i učenje. Naložio je kadetima da pomno prouče i poštuju pravila kućnoga reda, jer – kako je naglasio – 'u Agenciji trenutačno boravi 150 kadeta i to je jedini način da sustav obuke u Agenciji kvalitetno funkcionira'. Što se tiče nastavnih planova i programa, Vukoja je ustvrdio kako je vrijeme za obradu 17 nastavnih predmeta 'prilično zbijeno', te posavjetovao da obuku u sljedećih četiri odnosno sedam mjeseci shvate ozbiljno, jer su to temeljna policijska saznanja koja će, kroz praksu i rad, proširivati i usavršavati.

Na koncu je ponovio da očekuje upornost, ozbiljnost i disciplinu, što će u konačnici biti valorizirano kroz dodjelu certifikata i zasnivanje radnog odnosa u Graničnoj policiji BiH.

Vukoja je danas kazao i to kako još 100 kadeta Granične policije BiH čeka početak obuke u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, te izrazio nadu da će novu generaciju kadeta primiti u novoizgrađenom kompleksu objekata Agencije.