Javne nabavke

Informacija o pregovaračkom postupku
4. listopada 2017 - 14:30
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu službenih odora
21. rujna 2017 - 14:15
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu obrazovnih pomagala
1. kolovoza 2017 - 14:30
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu izvođenja radova ugradnje lifta u objekt Agencije
27. srpnja 2017 - 15:00
Plan javnih nabava za 2017. godinu
27. veljače 2017 - 21:15

Stranice