Javne nabavke

Plan javnih nabava za 2018.g.
12. ožujka 2018 - 14:45
Javni oglas s Obrascem za cijenu ponude
29. siječnja 2018 - 7:45
Obrazac praćenja realizacije ugovora
10. siječnja 2018 - 14:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu AO i KO motornih vozila
10. siječnja 2018 - 8:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavu nepredviđenih radova II.faze strojarskih instalacija u kompleksu objekata za trajni smještaj Agencije
18. prosinca 2017 - 9:00

Stranice