• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

19/02

Kadeti darivali krv

Rezultat više nego dobre suradnja Transfuzijskoga centra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Agencije za...

više
02/02

U AEPTM promovirano i prisegnulo 70 policijskih službenika DKPT i GP BiH

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je održana svečana promocija tijekom koje je u čin '...

više
22/12

Peti ciklus Obuke mentora

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM danas je okončan peti ciklus Obuke mentora policijskih...

više
08/12

Sporazum o znanstvenoj, obrazovnoj i stručnoj suradnji

Sporazum o znanstvenoj, obrazovnoj i stručnoj suradnji danas su u Mostaru potpisali prof.dr.Nedžad Korajlić, dekan...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti