Novi kadeti u AEPTM – budući policijski službenici Granične policije BiH

25/09/2017

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova - AEPTM danas je osnovnu policijsku obuku započelo 70 kadeta Granične policije BiH. Od navedenoga broja, u sljedećih sedam mjeseci 50 kadeta će pohađati program osnovne policijske obuke za stjecanje čina 'policajac', dok će preostalih 20 u predstojećih 17 sedmica pohađati program osnovne policijske obuke za stjecanje čina 'mlađi inspektor'.

Nastavni planovi i programi za oba čina u Graničnoj policiji BiH obuhvaćaju obradu 17 nastavnih predmeta kroz tri faze: teorijska nastava sa praktičnim vježbama, stručno-operativna obuka i situaciona nastava. Kadeti, koji uspješno završe spomenutu obuku, pristupit će polaganju završnoga ispita.

Inače, u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova trenutačno osnovnu policijsku obuku pohađa 55 kadeta Direkcije za koordinaciju policijskih tijela i 25 kadeta Državne agencije za istrage i zaštitu. Današnjim prijemom kadeta Granične policije BiH, u Agenciji su popunjena sva mjesta predviđena za cjelodnevni boravak i obuku na nekom od programa osnovne policijske obuke koji su zakonska nadležnost naše institucije.