Uloga EUFOR-a u BiH

06/09/2017

Potpukovnik Reinhold Langenecker, zamjenik voditelja Koordinacijskoga centra EUFOR-ovih timova za veze i promatranja održao je danas kadetima, koji u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova pohađaju osnovnu policijsku obuku, predavanje o ulozi EUFOR-ovih timova u BiH, te svim aktivnostima koje se poduzimaju sa ciljem očuvanja sigurnog i stabilnog okruženja.

U uvodu predavanja čuli smo istorijski sažetak što se tiče angažmana mirovnih snaga u BiH, od IFOR-a do EUFOR-a, odnosno od vremena kada je u BiH bilo angažirano 60.000 vojnika do aktuelne situacije kada je, uslijed stabilizovanja stanja sigurnosti u BiH, na području naše zemlje stacionirano svega 600 vojnika iz 19 zemalja, raspoređenih u 17 LOT timova sa zapovjedništvom u bazi 'Butmir' kod Sarajeva.

Vijeće sigurnosti UN-a produžava mandat EUFOR-a svake godine, dok Vijeće Evropske unije vrši redovite procjene prisustva EUFOR-a na terenu. Treba istaknuti i to kako se broj angažovanih vojnika EUFOR-a u BiH može, ukoliko bude potrebno, u kratkom roku povećati, pozivom prekograničnih trupa iz drugih zemalja regije.

Mandat EUFOR-a je podržati Bosnu i Hercegovinu u očuvanju sigurnosti. Rad na terenu spomenutih LOT timova podrazumijeva: kontinuirane kontakte sa lokalnim vlastima, agencijama za provođenje zakona, sigurnosnim agencijama, nevladinim organizacijama, te lokalnim stanovništvom.  Na taj način EUFOR prati stanje u BiH, informacije se analiziraju i šalju u sjedište EUFOR-a u Sarajevu, a po potrebi i na više razine. Vrlo važan posao LOT timova u BiH je obrazovanje i upozoravanje ljudi na opasnost od mina. U 2016.g., 50 trenera je obilazilo škole u kojima je 21.000 učenika educirana po pitanju opasnosti od mina.

Na kraju predavanja potpukovnik Langenecker je podsjetio kako je između EUFOR-a i sigurnosnih agencija i institucija za provođenje zakona u BiH potpisan Memorandum o razumijevanju koji omogućuje bolju komunikaciju i blagovremeno raspolaganje tačnim i ažuriranim informacijama o stanju na terenu, što pomaže i EUFOR-u i domaćim vlastima u održavanju sigurnog i stabilnog okruženja u BiH.