Javne nabavke

Nabavka usluga pripreme, isporuke i posluživanja hrane
17. Novembar 2017 - 15:00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog goriva za motorna vozila za 2018. godinu
30. Oktobar 2017 - 12:15
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku posteljine i drugih tekstilnih proizvoda
16. Oktobar 2017 - 11:15
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem nepredviđenih i dodatnih radova na izgradnji objekata za trajni smještaj Agencije
13. Oktobar 2017 - 14:15
Informacija o pregovaračkom postupku
4. Oktobar 2017 - 14:30

Stranice