Javne nabavke

Javni oglas sa Obrascem za cijenu ponude
29. Januar 2018 - 7:45
Informacija o pregovaračkom postupku
11. Decembar 2017 - 15:00
Informacija o pregovaračkom postupku
5. Decembar 2017 - 15:30
Nabavka usluga pripreme, isporuke i posluživanja hrane
17. Novembar 2017 - 15:00
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog goriva za motorna vozila za 2018. godinu
30. Oktobar 2017 - 12:15

Stranice