Javne nabavke

Plan javnih nabavki za 2018.
12. Mart 2018 - 14:45
Javni oglas sa Obrascem za cijenu ponude
29. Januar 2018 - 7:45
Obrazac za praćenje realizacije ugovora
10. Januar 2018 - 14:45
Odluka o izboru najpovoljnijega ponuđača za nabavku AO i KO motornih vozila
10. Januar 2018 - 8:45
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku nepredviđenih radova II.faze mehaničkih instalacija u kompleksu objekata za trajni smeštaj Agencije
18. Decembar 2017 - 9:15

Stranice