• Specifičnost poslova i složenost istraga koje obavljaju SIPA, GP BiH i DKPT izazovi su za Agenciju i zahtijevaju da se proces obrazovanja i usavršavanja policijskih kadrova na državnoj razini kvalitetno nastavi, unaprijedi i poboljša uvažavajući promjenu morfologije i fenomenologije sigurnosnih izazova odnosno kriminaliteta koji opterećuje bh. sigurnosni prostor.

  • Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine.

    U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Programi obuke

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - prva razina

Temeljna policijska obuka

Training image

Programi obuke - druga razina.

Specijalistička

Training image
Specijalistička obuka.

Novosti

05/04

7.konferencija INTERPA-e

U Dohi (Qatar) je, u razdoblju 2.-4.4.2018.g., održana 7.godišnja konferencija INTERPA-e – Međunarodne asocijacije...

više
29/03

Posjet ravnatelja Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja

Ravnatelj Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja Neđo Kojić danas je posjetio Agenciju za školovanje i...

više
19/02

Kadeti darivali krv

Rezultat više nego dobre suradnja Transfuzijskoga centra Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i Agencije za...

više
02/02

U AEPTM promovirano i prisegnulo 70 policijskih službenika DKPT i GP BiH

U Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova danas je održana svečana promocija tijekom koje je u čin '...

više
quote marks

Scientia potentia est.

Docendo discimus.

Ignorantia iuris nocet.

O nama

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova AEPTM započela je s radom 26.veljače 2009. godine. U skladu sa Zakonom o direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za potporu policijskoj strukturi BiH, koji je donesen u travnju 2008. godine, primarnu ulogu u istraživanju i edukaciji u području policijskoga obrazovanja i sigurnosti u Bosni i Hercegovini dobila je AEPTM.

Sukladno članku 19. spomenutoga Zakona, Agencija je nadležna za: razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti